Vi arrangerer arbeidsvarslingskurs 1 mandag 23.mai fra kl. 1500.

Formål med opplæringen: Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres
sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som må tas som må tas. Videre må deltakerne ha kunnskap prosedyrer som må følges før arbeidet igangsettes,
og under arbeidets gang.

Målgruppe og oppnådd kompetanse: Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

 

Kurset holdes i våre lokaler i Hardangervegen 150.

 

Pris pr deltaker: 2250,- inkl. lunsj og kompetansebevis.

-