Formålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved
arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle
prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Etter gjennomført kurs kan man inneha rollen som stedsansvarlig.

Pris pr deltaker 2250,-

-