Formål med opplæringen: Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som må tas. Videre må deltakerne ha kunnskap om de formelle prosedyrer som må følges før arbeidet igangsettes, og under arbeidets gang.

Kurset er for ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Pris pr deltaker 2250,-

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

-