Sikring av mennesker i høyden, på eller ved veg

KOMMENDE KURS
06-10-2022
Vi arrangerer arbeidsvarslingskurs 1, torsdag 6.oktober fra kl. 0800 – 1500. Kurset gir deltakerne en grunnleggende kunnskap og ...
07-10-2022
Opplæringen gir deltakerne en grunnleggende kjennskap til kravene skiltmyndighetene setter til dem              ...
07-10-2022
Vi arrangerer Fallsikringskurs teori 4-timer. Fredag 7. Oktober. 08:00-12:00.   Kurset gir deltakerne kunnskap om riktig valg og sikker ...