Sikring av mennesker i høyden, på eller ved veg

KOMMENDE KURS
27-06-2022
“Forskrift om utførelse om arbeid” §17-3 setter krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av systemstillas ...