Vi arrangerer Fallsikringskurs teori 4-timer. Fredag 23.September. 08:00-12:00.

 

Kurset gir deltakerne kunnskap om riktig valg og sikker bruk av fallsikringsutstyr. Vi gjør brukeren kjent med de forskjellige systemene, deres bruksområder og begrensninger. Kurset gir deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og gjør deltakerne bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås. Dette bidrar med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

 

Kursinnhold:

  • Relevante forskrifter
  • Fallkrefter
  • Riktig valg og bruk av Fallsikringsutstyr
  • Valg av metode
  • Krav til forankring
  • Oppbevaring vedlikehold og kontroll
  • Redningsplan

 

Målgruppe: Kurset passer for de som skal utføre arbeid i høyden der det benyttes fallsikringsutstyr og ledere/innkjøpere som trenger mer kunnskap om riktig valg og bruk.

Krav til forkunnskaper: Ingen formelle krav. Kurset gjennomføres på norsk.

Pris: 1890,- pr deltaker inkl. kursbevis.

-