“Forskrift om utførelse om arbeid” §17-3 setter krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av systemstillas etter standardoppstilling med øverste gulv inntil 9 meter.

Kursinnhold:

  • Gjennomgang av aktuelle monteringsveiledninger
  • Sikkerhet ved montering, demontering og endringer
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillaset og vurdering av stillasmateriellets tilstand for utsortering/kassering
  • Sikkerhetstiltak i forbindelse med risiko som kan virke negativt for sikkerhet for stillaset
  • Tillatte laster

Varighet:

  • Teori: 15 timer
  • Praksis: 15 timer

Praksis kan gjennomføres i egen bedrift og dokumenteres av kvalifisert person.

Ta kontakt dersom du ønsker praktisk opplæring.

Det er også krav til opplæring i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Ta gjerne en titt på våre fallsikringskurs også!

 

Pris pr deltaker for 15 timer teori: 3990,-

-