SEM Sikkerhet AS utfører 3. parts kontroll av stillas for entreprenører i Bergen og omegn. Ved å bruke et eksternt firma til å kontrollere stillasene øker man sikkerheten og kvaliteten på stillasene.


Vi kontroller stillasene etter bestemmelsene i forskrift nr 702, 703 og 705. Vi utfører nødvendige beregninger for å sjekke at stillaset er forskriftsmessig og godkjent. Etter at stillaset er kontrollert, skrives en “rapport om kontroll av stillas”. Det er et krav at alle stillaser skal kontrolleres og skrives rapport på..  Jfr  forskrift 703 om utførelse av arbeid.

Noe av det som vi beregner

  • Fotplate
  • Spirbelastning
  • Tverrbjelkebelastning
  • Forankringer
  • Dragere / beamer
  • Rør og koplinger

Ved grundig kontroll og beregning av stillasene,
oppnår vi en tryggere hverdag både for montørene og brukere!