SEM Sikkerhet tilbyr fallsikringskurs. Kurset gir en grundig opplæring ved arbeid i høyden og ved bruk av fallsikringsutstyr. Kurset gir også gode kunnskaper om lover og regler ved arbeid i høyden. Kurset gir også god informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr.