Sikring av mennesker i høyden, på eller ved veg

KOMMENDE KURS
23-05-2022
Vi arrangerer arbeidsvarslingskurs 1 mandag 23.mai fra kl. 1500. Formål med opplæringen: Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse ...
24-05-2022
Opplæringen gir deltakerne en grunnleggende kjennskap til kravene skiltmyndighetene setter til dem              ...
27-05-2022
Vi arrangerer arbeidsvarslingskurs 1 med polsk tolk fredag 27.mai. Kurset er for alle som jevnlig utfører arbeid på ...