Sikring av mennesker i høyden, på eller ved veg

KOMMENDE KURS
05-12-2022
Opplæringen gir deltakerne en grunnleggende kjennskap til kravene skiltmyndighetene setter til dem som utfører manuell trafikkdirigering på riks- ...
14-12-2022
14-15 desember arrangerer vi 15 timers teorikurs (2-9m gulvhøyde). Kurset er i henhold til forskrift om utførelse av ...
16-12-2022
Vi arrangerer Fallsikringskurs 8-timer teori/praksis. Fredag 16.Desember. 08:00-16:00.   Kurset gir deltakerne kunnskap om riktig valg og sikker ...