Sikring av mennesker i høyden, på eller ved veg

KOMMENDE KURS
08-06-2023
Vi arrangerer arbeidsvarslingskurs 1, torsdag 8.juni fra kl. 0800 – ca.1530. Kurset gir deltakerne en grunnleggende kunnskap og ...
09-06-2023
Opplæringen gir deltakerne en grunnleggende kjennskap til kravene skiltmyndighetene setter til dem              ...
19-06-2023
Stillaskurs §17-4. 36 timer teori.   19. juni – 23. juni arrangerer vi 36 timers teorikurs. Kurset er ...