Sikring av mennesker i høyden, på eller ved veg

KOMMENDE KURS
11-04-2023
11-12. april arrangerer vi 15 timers teorikurs (2-9m gulvhøyde). Kurset er i henhold til forskrift om utførelse av ...
11-04-2023
Vi arrangerer arbeidsvarslingskurs 1, tirsdag 11.april fra kl. 0800 – 1530. Kurset gir deltakerne en grunnleggende kunnskap og ...
12-04-2023
Opplæringen gir deltakerne en grunnleggende kjennskap til kravene skiltmyndighetene setter til dem som utfører manuell trafikkdirigering på riks- ...