Sikring av mennesker i høyden, på eller ved veg

KOMMENDE KURS
06-06-2024
Vi arrangerer arbeidsvarslingskurs 1, torsdag 6. juni fra kl. 0800 – 1530. Kurset gir deltakerne en grunnleggende kunnskap ...
07-06-2024
Kursbeskrivelse: Opplæringen gir deltakerne en grunnleggende kjennskap til kravene skiltmyndighetene setter til dem som utfører manuell trafikkdirigering på ...
12-06-2024
Fallsikringskurs 8-timer. Teori og praksis. 12.Juni. 07:30-16:00.   Kurset gir deltakerne kunnskap om riktig valg og sikker bruk ...