Sikring av mennesker i høyden, på eller ved veg

KOMMENDE KURS
28-10-2021
Formål med opplæringen: Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ...
29-10-2021
Formål med opplæringen: Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til ...
11-11-2021
Formål med opplæringen: Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ...