SEM Sikkerhet AS er totalleverandør av tjenester innen arbeidsvarsling. Vi leverer kurs, tjenester og utleie av materiell til arbeidsvarsling i Bergen. SEM Sikkerhet AS har tett samarbeid med offentlige veimyndigheter, både statlige, fylkeskommunale og kommunale. Der du og ditt firma gjerne bruker en til to dager på å få til en løsning ovenfor offentlige veimyndigheter bruker SEM Sikkerhet AS bare noen få timer.


SEM Sikkerhet AS er totalleverandør av tjenester innen arbeidsvarsling. Vi leverer kurs, tjenester og utleie av materiell til arbeidsvarsling i Bergen. SEM Sikkerhet AS har tett samarbeid med offentlige veimyndigheter, både statlige og fylkeskommunale og kommunale. Der du og ditt firma gjerne bruker en til to dager på å få til en løsning ovenfor offentlige veimyndigheter bruker SEM Sikkerhet AS bare noen få timer.

Hvorfor velge oss på trafikksikring

  • Fra vår oppstart i 1988 har vi opparbeidet oss god kunnskap og erfaring i trafikksikring og trafikkdirigering.
  • Vi har inngående kjennskap til det offentliges tenkemåte, og hvordan finne løsninger som alle parter er tjent med.
  • Vi har stort fokus på forsvarlige og sikre løsninger.
  • Vi tilbyr trafikkdirigering med erfarne dirigenter, de fleste med bakgrunn fra politiet og med opplæring fra den tid trafikken ble manuelt dirigert i Bergen.
  • Vi har lang erfaring samt kunnskap om lokale forhold fra mange oppdrag på Vestlandet.
  • Vi står til rådighet hele året, hele døgnet.

Skilt, skiltmateriell og sperremateriell

Forsiktighet, sikkerhet, nøyaktighet og varsling er viktige stikkord når man arbeider på vei. Et godt system for arbeidsvarsling er viktig for sikkerheten til både veiarbeidere og trafikanter. For veiarbeidere utgjør trafikken en stor fare ved at de kan bli påkjørt under utførelsen av selve arbeidet. Disse farene kan reduseres betraktelig med riktig og god varsling på arbeidsstedet. Arbeidsvarsling må planlegges og utføres med nøyaktighet og man må bruke varslingsutstyr som gir god oppmerksomhet.

SEM Sikkerhet AS har skilt, skiltmateriell og sperremateriell på lager. Har et tett samarbeid med skiltleverandør dette gjør at vi finner alltid løsninger.
Vårt geografiske hovedområde er i Hordaland, men kan levere og lage løsninger for hele landet