Vi arrangerer arbeidsvarslingskurs 1 på engelsk torsdag 25.januar kl. 0800-1600.

Kurset holdes i våre lokaler i Hardangervegen 150.

Kurset gir deltakerne en grunnleggende kunnskap og forståelse  for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg.

Målgruppe er ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Pris pr deltakere 3000,- inkl kursbevis og mat.

 

We are now offering arbeidsvarslingkurs 1 in English. Thursday the 25th of January.

The course will be held at our location, Hardangervegen 150.

The course will give a basic knowledge and understanding of your own saftey and the saftey of others while working on, or beside the roads.

This course is for employees  of contractors and for those who regularly work in places where an approved arbeidsvarslingplan ( permission for work on or along roads) is required.

Pris per person: 3 000,- including a course certificate/diploma and lunch.

-