Opplæringen gir deltakerne en grunnleggende kjennskap til kravene skiltmyndighetene setter til dem                                                                                                                               som utfører manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.
Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering utføres i
praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best
beskytter seg under utførelsen av arbeidet.

 

Pris pr deltaker 1850,-

-