Kursbeskrivelse:

Opplæringen gir deltakerne en grunnleggende kjennskap til kravene skiltmyndighetene setter til dem som utfører manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering utføres i
praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best
beskytter seg under utførelsen av arbeidet.

Krav til førerkort klasse B og at man behersker norsk for å kunne delta på kurset.

Deltakere må ha gjennomført arbeidsvarslingkurs 1 eller 2 på forhånd.

Kurset består av både teori og praksis.

 

Pris pr deltaker 2000,-

-