Formål med opplæringen: Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som utfører manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne må etter gjennomført kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best beskytter seg under utførelsen av arbeidet.

Krav til førerkort klasse B og at man behersker norsk for å kunne delta på kurset.

Kurset består av både teori og praksis.

 

Pris pr deltaker 1850,-

-