Fallsikringskurs 8-timer teori og praksis. Torsdag 08.februar. 07:30-16:00.

 

Kurset gir deltakerne kunnskap om riktig valg og sikker bruk av fallsikringsutstyr. Vi gjør brukeren kjent med de forskjellige systemene, deres bruksområder og begrensninger. Kurset gir deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og gjør deltakerne bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås. Dette bidrar med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

 

Kursinnhold:

  • Relevante forskrifter
  • Fallkrefter
  • Riktig valg og bruk av Fallsikringsutstyr
  • Valg av metode
  • Krav til forankring
  • Oppbevaring vedlikehold og kontroll
  • Redningsplan
  • Praktisk trening (gjennomgang av redningsøvelser)

 

Målgruppe: Kurset passer for de som skal utføre arbeid i høyden der det benyttes fallsikringsutstyr og ledere/innkjøpere som trenger mer kunnskap om riktig valg og bruk.

Krav til forkunnskaper: Ingen formelle krav. Kurset gjennomføres på norsk.

Pris: 2990,- pr deltaker inkl. kursbevis.

 

Avmelding – Avlysning – Betaling

  • Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
  • Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 3 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure).

 

-