Fredag 18. August, arrangerer vi kurs i bruk av stillas på Engelsk.

Kurset er i henhold til forskrift om utførelse av arbeid  § 17-5.

Opplæringen gir en generell kompetanse om bruk av stillas som arbeidsplattform.

Kurset varer 2-3 timer.

Kurset inneholder:

– risikovurdering hvor kollektiv fallsikring prioriteres framfor personlig fallsikring
– kriterier for godkjenning av stillas
– skilting av stillas
– begrensninger for bruk av stillas
– belastningsklasser
– forankringer av stillas
– instrukser – interne og eksterne
– hvem som kan gjøre endringer på et stillas
– sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle
stillaset

Etter endt opplæring skal kandidaten kunne følgende:

– vurdere om stillaset er godkjent for bruk
– vurdere hvilken type bruk stillaset er godkjent for
– gjennomføre en enkel risikovurdering og egensikring i forhold til jobben som skal utføres

 

Link til forskrift:

17-5. Krav til opplæring av bruker av stillas

 

Avmelding – Avlysning – Betaling

  • Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
  • Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 3 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure).
-