17-18. Juni arrangerer vi 15 timers teorikurs (2-9m gulvhøyde).

Passer ikke datoen, så ta kontakt og se om vi kan tilby andre datoer.

Kurset er i henhold til forskrift om utførelse av arbeid  § 17-3.

 

“Forskrift om utførelse om arbeid” §17-3 setter krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av systemstillas etter standardoppstilling med øverste gulv inntil 9 meter.

Kursinnhold:

  • Gjennomgang av aktuelle monteringsveiledninger og forskrifter.
  • Sikkerhet ved montering, demontering og endringer
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillaset og vurdering av stillasmateriellets tilstand for utsortering/kassering
  • Sikkerhetstiltak i forbindelse med risiko som kan virke negativt for sikkerhet for stillaset
  • Tillatte laster

Varighet:

  • Teori: 15 timer
  • Praksis: 15 timer (må bestilles utenom)

Praksis kan gjennomføres i egen bedrift og dokumenteres av kvalifisert person.

Ta kontakt dersom du ønsker praktisk opplæring.

Det er også krav til opplæring i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Ta gjerne en titt på våre fallsikringskurs også!

 

Link til forskrift:

Forskrifter om utførelse av arbeid §17-3

 

Pris pr deltaker for 15 timer teori: 3990,-

 

Avmelding – Avlysning – Betaling

  • Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
  • Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 3 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure).

 

-