Stillaskurs §17-4. 36 timer teori.

 

19. juni – 23. juni arrangerer vi 36 timers teorikurs.
Kurset er i henhold til forskrift om utførelse av arbeid  § 17-4.

 

Kurset dekker teoridelen for å kunne montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv fra ni meter, samt for stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsveiledning.

 

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter og standarder for stillas
 • Gjennomgang av aktuelle monteringsveiledninger
 • Sikkerhet ved montering, demontering og endringer av stillas
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
 • Tillatte belastninger
 • Styrkeberegning av stillas
 • Vindberegninger av forankringer
 • Kontroll av stillas
 • Godkjenninger og merking av stillas
 • Vedlikehold og ettersyn av stillas
 • Eksamen

 

Målgruppe for kurset:
Personer som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas i samsvar med forskrift utførelse av arbeid §17 – 4 over 9 meter.

Eksamen / sertifisering:
Teoriprøve med spørsmål og regneoppgaver. Kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder / kurskoordinator.

 

Pris pr deltaker 7990,-

Pris er inkludert lunsj og kursbevis.

 

Avmelding – Avlysning – Betaling

 • Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften.
 • Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 3 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure).

 

Link til forskrift:

Forskrift om utførelse av arbeid. §17-4

-